Aller au contenu principal

Horaire

Horaire de la responsable: Noussaëlle Absolu

  • Lundi: 7h30 à 15h30
  • Mardi: 10h00 à 18h00
  • Mercredi: 7h30 à 15h30
  • Jeudi: 10h00 à 18h00
  • Vendredi: 7h30 à 15h30

Horaire de la classe principale: Hélène Bélanger

  • Lundi: 10h00 à 18h00
  • Mardi: 7h30 à 15h30
  • Mercredi: 10h00 à 18h00
  • Jeudi: 7h30 à 15h30
  • Vendredi: 10h00 à 18h00